U, de petitionaris
Langevelderslag

Afrit 27 Langevelderslag openstellen voor ruiters van 1 september tot 1 mei

1.283 ondertekeningen

Reeds tientallen jaren maken ruiters in de periode van 1 september tot 1 mei gebruik van de afrit 27 bij Langevelderslag om het strand op en af te gaan. Eind 2017 heeft de gemeente Noordwijk besloten om dit niet meer te gedogen. Wij willen graag terug naar de oude situatie!

Petitie

Wij

Ruiters

 

constateren

  • Dat sinds eind 2017 de gemeente Noordwijk niet meer gedoogt dat ruiters gebruik maken van afrit 27 in de periode van 1 september tot 1 mei.

  • Deze afrit was de enige mogelijkheid voor ruiters om zonder het duin door te rijden het strand op te gaan.

  • Tevens was deze afrit de enige waar er altijd voldoende ruimte was om te parkeren met een paardentrailer of paardenvrachtwagen.

 

en verzoeken

Dat de gemeente Noordwijk afrit 27 bij Langevelderslag openstelt voor ruiters in de periode 1 september tot 1 mei.

Het antwoord

Wethouder Noordwijk houdt afrit 27 gesloten voor paarden

De wens van de gemeenteraad naar aanleiding van de petitie wordt niet ingewilligd vanwege de veiligheid.

"De kans op een op hol geslagen paard blijft aanwezig en neemt uiteraard toe naarmate het aantal paarden op het strand toeneemt. Daaruit volgt, dat een toename van het aantal paarden op het strand direct leidt tot een toegenomen risico op ongelukken. Wij zijn van mening, dat het voor paarden openstellen van afrit 27 een zodanig negatieve invloed zal hebben op de veiligheid van gebruikers van de afrit en op bezoekers van het strand in zijn geheel, dat wij een beslissing ten aanzien van die openstelling in redelijkheid niet kunnen en willen nemen zonder die beslissing te betrekken bij de discussie over het gewenste strandgebruik in brede zin."

Bron: brief aan gemeenteraad Noordwijk 21-11-19

REACTIE PETITIONARIS

Helaas dit keer een bericht met minder leuk nieuws.

Onlangs konden we nog melden dat de een meerderheid van de gemeenteraad onze ingediende motie had gesteund en dat daarbij de motie door de gemeenteraad was aangenomen.

Het collega van B&W heeft echter gemeend dat met aannemen van de motie de veiligheid op het strand in gevaar komt en heeft om deze reden dan ook besloten om de afrit niet open te stellen.

De brief van B&W aan de gemeenteraad vind je in de bijlage.

Uiteraard zijn wij heel erg teleurgesteld... we beraden ons nog over volgende stappen.

Mvg Lisanne Meijer

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Noordwijk 
Petitieloket:
Einddatum:
25-04-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Lisanne Meijer 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie in de gemeenteraad

Het heeft even geduurd maar 18 juni jl is de petitie voor het opstellen van afslag Langevelderslag voor ruiters opgenomen als ingekomen stuk in de gemeenteraadsvergadering. Naar aanleiding hiervan zijn de CDA en VVD bezig met het opstellen van een motie om in te brengen in de gemeenteraad.

+Lees meer...

Achter de schermen wordt er dus nog volop aan gewerkt! Ook de lokale media heeft weer aandacht besteed aan de petie; In het Noordwijks Weekblad van 26-6 stond een mooi artikel!

28-06-2019

Petitie overhandigd!

Afgelopen donderdag is de petitie overhandigd aan de burgemeester van Noordwijk. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor hun ondertekening en steun die ik heb ontvangen; persoonlijk, via de mail en via Facebook!

De burgemeester zal de petitie als ingekomen stuk inbrengen in de gemeenteraad.

+Lees meer...

Daaropvolgend zal er door de VVD en CDA een motie ingediend gaan worden. We hebben nog een lange weg te gaan maar de eerste stappen zijn nu gezet! Via de nieuwsberichten hier, op Facebook en via de mail zal ik proberen om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang.

Link naar een nieuwsbericht van Omroep Bollenstreek

29-04-2019

Overhandiging petitie 25 april

Op donderdag 25 april om 15:00 zal de petitie uitgereikt worden aan de Burgemeester van Noordwijk. Dit zal gebeuren op Langevelderslag ter hoogte van het verbodsbord voor ruiters wat de gemeente geplaatst heeft.

Naar aanleiding van de petitie zijn er heel wat acties ondernomen:

  • Er zijn gesprekken gevoerd moet Stichting ATC; de beheerder van het parkeerterrein.

  • Er is contact geweest met diverse politici en hiermee hebben we ook een bezoek gebracht aan Langevelderslag, zij zullen mij gaan helpen om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

  • Er is contact geweest met Stichting Ruiterenmennen NL welke meedenken aan oplossingen voor het mestprobleem op het parkeerterrein.

  • Er is contact geweest met VVD provinciale statenlid Mirjam Nelissen die onze actie steunt en hier ook bij de provincie aandacht voor zal vragen .

  • Er is contact geweest met diverse lokale media, TV West zal er een item over gaan maken.

Het zo heel mooi zijn als er tijdens de uitreiking veel medestanders aanwezig zijn om ons verzoek kracht bij te zetten, mocht je in de gelegenheid zijn om hierbij te zijn dan wordt dat heel erg op prijs gesteld!

Groetjes en hopelijk tot ziens op 25 april! .

22-03-2019